• Biuro rachunkowe w Warszawie.

  Biuro rachunkowe Aktywa

  Nasza warszawska kancelaria podatkowa zajmuje się kompleksową rachunkowością, księgowością, obsługą kadrowo-płacową, doradztwem podatkowym oraz szeroko pojętym controlingiem finansowym zarówno w małych firmach, jak i dużych korporacjach.

 • Kancelaria podatkowa Warszawa

  W tym roku obchodzimy 20-lecie naszej działalności!

Już blisko 20 lat dbamy o to, aby nasi klienci mogli spokojnie rozwijać swoją działalność, podczas gdy my kompleksowo zajmujemy się jej funkcjonowaniem.

Szukamy optymalnych rozwiązań, zapewniamy bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym pozwalające na optymalizację jego polityki podatkowej i dbamy o kwestie związane z zatrudnianiem pracowników.

Obsługa księgowa

Obsługa księgowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Controling

Controling


Obsługa księgowa

Powierzając naszej warszawskiej firmie, działającej na Pradze, obsługę księgową Państwa przedsiębiorstwa gwarantujemy, że wszelkie zlecenia zrealizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad poufności danych i dokumentów, a także z uwzględnieniem wszelkich sugestii zleceniodawcy.

 • doradztwo gospodarcze, finansowe i podatkowe;
 • rejestracja podmiotów gospodarczych;
 • likwidacja podmiotów gospodarczych;
 • składanie wniosków do KRS;
 • sprawozdania do ZUS, GUS i inne;
 • tworzenie standardowego planu kont;
 • otwieranie ksiąg na dzień przejęcia firmy;
 • kontrola dokumentów pod względem księgowym i rachunkowym;
 •  bieżąca informacja o nieprawidłowościach w przekazywanej dokumentacji;
 • ewidencja operacji księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości oraz z regułami   podatkowymi;
 • sporządzanie zestawień księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT;
 • okresowa kontrola sald rachunków z kontrahentami.

Obsługa kadrowo-płacowa

Opieka nad sprawami dotyczącymi zatrudniania pracowników, to kolejny profil naszej działalności. Zadbamy o wszelkie kwestie dotyczące ich umów, wynagrodzenia oraz rozliczeń względem urzędów i instytucji. Nasza Praska firma oferuje profesjonalną obsługę kadrowo-płacową, gwarantując rzetelną współprace opartą na wysokich kompetencjach całego zespołu.

 • sporządzanie list płac;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowniczych;

obsługa ZUS - usługa uwalniająca klienta od konieczności prowadzenia księgowości wewnątrz firmy, obejmująca: doradztwo księgowe i podatkowe, sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych, indywidualny nadzór księgowego, występowanie w imieniu klienta przed organami podatkowymi, opracowanie szczegółowego planu kont oraz zasad księgowania.

 • Biuro rachunkowe AKTYWA zajmuje się szeroko pojętym controllingiem finansowym.

  Controlling finansowy

  Polecamy Państwu naszą usługę związaną z controllingiem finansowym. Zespół naszych specjalistów zapewni dzięki niemu płynność finansową Państwa przedsiębiorstwa, co w praktyce oznacza, że jego budżet będzie przygotowany na realizowanie zobowiązań płatniczych w każdym czasie. W swoich działaniach wykorzystujemy dane oraz procedury z zakresu rachunkowości zarządczej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Biuro rachunkowe AKTYWA na warszawskiej Pradze istnieje już od 1995 r.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy mają świadomość konkurencyjności branży, a co za tym idzie, nie pozwalają sobie na najmniejsze uchybienia. Dbając o najwyższą jakość usług, nieustannie podnosimy kwalifikacje oraz na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w przepisach.

​Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo prowadzonych spraw, a także indywidualne podejście do każdego zlecenia, które przejawia się także w cenniku świadczonych usług. Jest on uzależniony od ilości dokumentów księgowych, jak również zatrudnionych pracowników. Rozliczenie przybiera postać comiesięcznego ryczałtu, a wysokość opłat ulega zmianie wraz ze zmianą warunków współpracy.

Biuro rachunkowe AKTYWA
Kancelaria podatkowa
Bożenna Kozłowska Sosin

Grochowska 278/5
03-841 Warszawa